ATT ÖVERVAKA ÖVERHETEN
Rubriken är Vilhelm Mobergs från rättsskandalernas Sverige på 1950-talet


Lagmannen / domaren Per Kjellsson och advokaten Lars Gombrii, båda verksamma i Västerås, har varit arbetskamrater i många år och står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. En sådan domare skall inte döma i frågor som rör advokatens yrkesansvar. Delikatessjäv anmäldes till JO som avvisade åtgärd. Jag anser att JO därmed inte fullgör riksdagens uppdrag och anmälde händelsen till Konstitutionsutskottet. Anmälan (not) finns HÄR.
KU informerades den 14:e november år 2000. Därefter har inget hänt.

Som en följd av ovanstående jäv har vänskapskorruption förekommit i Tingsrätten i Västerås mål T 1113-96. Förhållandet anmäldes till JO som i brev meddelar att han ansvarar för sådana frågor, men samtidigt fastslår, att han inte lägger sig i hur domstolar dömer. Att JO inte handlägger bevisbar korruption vid domstol anmäldes till KU, anmälan (not) finns HÄR.
KU informerades den 14:e november år 2000. Därefter har inget hänt.

I en artikel i Moderna Tider november år 2000 belyses situationen i en artikel med rubriken "ANDRA FÅR SITT STRAFF MEN ADVOKATERNA GÅR FRIA". Artikeln finns HÄR.

Lars Cornell

not: KU's Dno 302-975-2000 / 01 och Dno 302-976-2000 / 01.