When I claimed the lawyer for damages I thought - ”this will be easy”. His fault was so obvious, the losses easy to calculate and evidence crystal clear. When I lost my case in the District Court I was confused. “… not without the support of the law …”, how should that be interpreted?
The support of the law was very strong, why didn’t the court see that? It is necessary for me to understand things in my life. That’s how my interesting journey among law-twisters began.
I found, that in Sweden there is a judicial culture where jurists frequently free each other from responsibility, or loss of income, when an error has been made.
Dear reader, welcome
to my journey.

Theory of Organizing
Human Geography
Sience of JusticeNär jag stämde advokaten och begärde skadestånd så tänkte jag - ”Det här blir lätt”. Att han gjort fel var så tydligt, skadan lätt att beräkna och bevisen kristallklara. När jag förlorade i tingsrätten blev jag förvirrad, ”…ej utan lagstöd…” vad betydde det? Lagstödet var ju så oerhört starkt, varför såg inte domarna det?
Jag har ett starkt behov av att veta och förstå vad som händer och så började min intressanta resa i lag-vrängarland.
Det jag fann var, att det i Sverige finns en kraftfull juridisk kultur där jurister hjälper varandra från ansvar, eller förlust av inkomst, när någon gjort fel.
Välkommen käre läsare, att följa med på min resa.

Organisationsteori
- Qbaab -
Kulturgeografi / ( N.02 )
Rättsvetenskap / ( Oe )
ISBN 91-631-1227-2

© the author

The book can be purchased from FörTjust by paying ECU 12 or USD 12 or SEK 120 including postage to international account:
PGSISESS - 4663885-4
Boken kan beställas från FörTjust genom att insätta ECU 12 eller USD 12 eller SEK 120 inklusive porto på postgiro 4663885-4

För Tjust
Fiskartorpsholmen
S-59493 Lofta, Sweden
.