WEBMASTER RYTER TILL

I halva mitt liv har jag sysslat med datorer, jag är 64 nu. När jag var på ABB Infosystems blev det en kulturkrock. De avvecklade sin utmärkta UNIX-avdelning och satsade allt på OS2. Det bedömde jag vara fel. Två år senare tyckte de som jag men då var jag inte längre kvar.

Nu har jag Macintosh. Hade jag följt den kommunala samordningen i Västerviks kommun till Microsoftkultur hade domänen www.tjust.com aldrig kommit till. Man kan uttrycka det så, att Microsofts produkter är utvecklade för IT-konsumenter medan MAC, LINUX och UNIX är bättre för IT-producenter. För utveckling är mångfald nödvändigt. Därför kritiserar jag den enfald som IT-samordning medför. Man kan nå kortsiktiga fördelar med Win-officekulturen. Men långsiktigt är sådan enfald det dyraste alternativet – särskilt i glesbygd.

Välj dator efter ditt behov i stället för behov efter din dator.