IT I GLESBYGD

Västerviks kommun har beslutat att för sin administration använda endast Windows som operativsystem i sina datorer. Det går att förstå eftersom kommunen är beroende av program från bla kommunförbundet.

Varför även skolorna skall ha Windows i alla sina datorer är inte lika lätt att förstå. Där borde enkelhet, effektivitet och livstidsekonomi vara betydelsefullare. Om inte eleverna kommer i kontakt med flera olika datorer (operativsystem) så lär de sig inte på vilket sätt de är olika. Eleverna får då inte den mångsidiga IT-kunskap som skolverket föreskriver. När de gått ut skolan har de inte ens så mycket kunskap, att de kan välja mellan marknadens olika alternativ.

De som arbetar med bilder och film professionellt använder Mac-datorer, det finns nästan inga undantag. De som arbetar med bilder som amatörer och som är 'bildkonsumenter' använder nästan alltid Windows-datorer.

Windows - det vanligaste operativsystemet för personligt bruk. Det har förbättrats mycket genom åren men har fortfarande stora brister.

MacOS - en klassiker som haft några svåra år men nu kommit tillbaka. Förr sades det att MAC låg fyra år före Windows. Med världens kraftfullaste processor G4 och operativsystem MacOS 9 har det åter blivit så.

MacOS är mycket omtyckt för att det är enkelt att arbeta med, man arbetar betydligt snabbare med MacOS än med Windows. Det är också ekonomiskt eftersom en Macintosh i genomsnitt används dubbelt så många år som en Windows-dator. Av världens websidor på Internet har ungefär hälften tillverkats med MacOs.
Websidorna på www.tjust.com har gjorts med en Macintoch som är fyra år gammal. Wilken Windowsdator klarar det?

UNIX - är världens vanligaste operativsystem för mycket stora datorer.

LINUX - är en ny variant av UNIX som börjat används av privatpersoner, främst studenter, i stället för Windows och NT. Det har ökat sin marknadsandel oerhört kraftigt i synnerhet där stor säkerhet krävs.och där NT inte räcker till.
För små och medelstora företags servrar är det nu LINUX som gäller och det är gratis.

NT - används mycket för företags servrar. Men det har stora säkerhetsproblem och ratades nyligen i en stor statlig upphandling i USA. Det bör därför inte väljas av företag som tänker ge sig in på handel på Internet.

***

För småföretagare och människor i glesbygd finns andra behov än för stora företag och en kommun. Småföretagarna har inte tillgång till anställda dataexperter som kan rycka in och lösa problem utan måste klara det mesta själva. Då blir enkelheten viktig. Operativsystem som Macintosh och LINUX är därför ofta det bästa valet för glesbygdens befolkning och företagare.

-