INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSLAGEN
OCH UPPHOVSRÄTT
Den förste januari år 2000 träder ändringar i "Internetlagen" i kraft.
De innebär att namn "av harmlös natur" får anges på Internet
REGERINGENS INFORMATIONSBROCHYR
(Hämtad från
http://justitie.regeringen.se/pressinfo/pdf/fak9801.pdf)
fak9801.pdf
REGERINGENS PRESSINFORMATION
(Hämtad från http://justitie.regeringen.se/pressinfo/pdf/Person.pdf)
Person.pdf
LAGTEXTEN Personuppgiftslag.pdf
UPPHOVSRÄTT FÖR DIGITALA MEDIER
http://www.kultur.nu/juridik/
rekommenderas
Insyn - pragmatik pragmatik.htm
1999-04-11
Brittisk PUL liberalare än svensk

I juni 1998 beslutade det brittiska parlamentet att anpassa den brittiska datalagstiftningen till EUs datadirektiv. Men brittiska "Data protection act" är mer liberal än svenska PUL.
Medan svenska PUL kort stadgar att namnpublicering är tillåten uteslutade för exempelvis journalistiska ändamål, så stadgar brittiska PUL att "varje person" har rätt att publicera journalistiskt material. Därmed ger den brittiska lagen vanliga medborgare större frihet på Internet än den svenska - trots att båda bygger på samma EU-direktiv.

Det hävdas att den svenska lagtexten blivit felöversatt.

EU-lag har prioritet över Svensk lag.

.