VÄRLDSOMSEGLING MED VANADISOljemålning av J Hägg, Hans Carlssons arkiv

Vid världsomseglingen 1883 - 1885 var följande 18
båtsmän från Tjustkompaniet kommenderade:

N:o 1 Trysberg, Tryserum,
22 Werna, Västra Ed,
40 Bjurman, Västra Ed,
44 Skarp, Lofta,
55 Kanon, Loftahammar,
59 Teckling, Gamleby socken,
68 Kvist, Lofta,
76 Witlock, Odensvi,
77 Öfverberg, Odensvi,
90 Märs, Gladhammar,
91 Bollman, Västrum,
92 Törudal, Västrum,
95 Bra, Gladhammar,
111 Skärkarl, Misterhult,
113 Sjögren, Misterhult,
116 Uhrström, Misterhult,
29 Örnfjäder, Östra Ed,
100 Humbla, Hjorted.


Överst frv: Nr 40 Bjurman, nr 72 Fröling, nr 92 Törndal
Nederst frv: Nr 44 Skarp, nr 87 Vanberg.

Bland officerarna märks prins Oscar (1859-1953)
som 1888 avsade sig arvsrätten till kronan.
Världsomseglingen var en del av hans sjöofficersutbildning.
Han utnämndes senare till vice amiral.

Kommendör Lagerberg var fartygschef

Till Tjusts Båtsmän