Up-to-date 1998-12-05

SJÖKUNGEN HWIVEL
Under bronsåldern var havets vatten 10 meter högre än nu. Lofta var inte en bördig dal utan en grund vik. Längst in bodde en sjökonung på en av Hässelstads kullar i Lofta. Han var mäktig och hette Hwivel. Framför hans boning bredde den fiskrika Loftaviken ut sig. Och mellan Harg och Hägg låg Hwivels sjö. Båtar med råsegel kom och for vidare. Handeln var livlig utmed den skyddande skärgården. Över Östersjön, via de stora floderna, nådde handelsmän fjärran länder. På en kulle i Hässelstad finns gott om österländska mynt som minner om den tiden.

På kyrkkullen vid Ottinge hade gudarna sitt tempel och på holmen Tingstad vid Hwivels sjö hölls ting. Domarringarna är gravplats, men namnet Tingstad är mycket gammalt.

I Västervik - den västra viken - nådde man in till Dynesta och Gursten. När havet sjunkit undan under sen bronsålder bildades byn Västervik vid Garpedansbergets fot.

Längs den väldiga östra viken kunde man segla över Syrsan till Ed och vidare genom sjöar och åar ända till Vårdsberg nära Linköping. Tjust var tätbefolkat efter dåtidens förhållanden. Kanske bodde här lika många på den tiden som nu. Lofta mellan västra viken och Syrsan blev Tjusts vagga.

Historien om sjökonungen Hwivel minns jag från min barndom på Hässelstad. Elis Rydström, som förr bodde i Eländet/Vindekulla, har gjort noteringar om sjökungen. Har du hört berättelsen?

 

Lofta under bronsåldertid -1800 till -500  var en fin tid i Tjustbygden.
Havet gick 20 - 10 m högre än nu.
Domarringarna vid Tingstad i Lofta
         Teckning av H Cullberg 1867