Torbjörn Pongratz
.
Torbjörn Pongratz, f 1943-05-27 i Helsingborg

g Eliana Gonzales

Föräldrar: Paul Pongratz g med Greta Troedsson

Barn:
1973-05-10 Karen Zasandra
1976-08-04 Stefan
1981-07-04 Carolina