Hans Carlsson

Hans Carlsson
f 1942-12-15 i Verkebäck / Gladhammar.
d 2011-10-02 i Västervik.

Far:
Ivan Carlsson f 1916-09-17 i Gunnebobruk / Gladhammar, d 1991-02-27 i Västervik.
Son till Gustaf Adolf Karlsson f 1887-02-13 i Östralund, Hannäs. Småbrukare, d 1931-10-19 i Fäntorpet, Hannäs och
Ingeborg Karlsson f 1889-10-09 i Getgölen / Hjorted d 1976-01-07 i Gunnebo Bruk.
Ingeborgs far båtsman nr 98 Topplänta - länk.

Mor:
Maj Olsson f 1914-04-15 i Helenelund Västervik, g 1942 med Ivan Carlsson, d 1989-07-01 i Västervik.
Majs far: Ossian Olsson
Majs mor: Doris Johansson f 1884-10-01 i Ljungåsen, Västervik d 1968-10-09 Västervik.

Gift 1968 i Ö Ed med Iréne Nilsson f 1945-10-29 i Västerum / Ö Ed.

Biografi:

Hans har ofta uppmärksammats genom sitt intresse för bilder och rariteter från bygden. I hans arkiv finns 8000 bilder - många av dem finns i Tjustarkivet och kan ses på Internet www.tjust.com.

Hans har också deltagit i arbetet med Kunskapskällan.


. .

Thomas f 1970, Martin f 1975 och Iréne