Melker Boquist

Gustav Melcher Boquist f 1888-07-09 i Gärdserums sn., d 1962 i Södertälje, Hjärtinfarkt
g med Augusta Victoria, Cornell f 1886-04-05

Barn:
Ingrid f 1913-12-02 Nygatan Västervik
Britta f 1916-07-03 Hallströmmersg 52 Västervik
Karl-Einar f 1918-04-27 Hallströmmersg 52 Västervik
Lars-Olov f 1928-03-16 Ekdalen Västervik
Gerd f 1930-12-13 Ekdalen Västervik

Melker var dräng i Linköpingstrakten
Melker och Tora bodde en tid i Råberga, det hus som nu är hembygdsgård. Se biograft över Boquist "Karl-Einar berättar".
Melkers syster Hulda var gift med Henrik Nilsson, se Hultö.
Bilder från Västervik
Släkt - under utredning