GLESBYGDMan kan vara ensam då man är ensam.
Man kan vara ensam då man är två.
Man kan vara ensam i mängden.
Men man är aldrig ensammare än så.

 

okänd