SKRIVELSER och DEBATT
1999 - 2000

Tjust eller Västervik - Debatt
Till Regeringen om Lantmäteriverkets priser mm
Skrivelse till kulturnämnden mars 1999
Debatt i VT 1999-01-11 ALLÉNS GLÄDJESKUTT
Debatt i VT 1999-04-27 VI MÅSTE ÖKA UTFLYTTNINGEN
KS Gränsdragning kommunal- / social ekonomi
Brev till Regeringen 1999-06-21 PROBLEM MED AF OM IT I TJUST
EU-valet 1999, Kommunvalet 1998