TINDERED
Rastplats och Restaurang

Välkommen till Tindered vid E22, Blå kusten, 30 km norr Västervik

Här finns rastplats med restaurang vars inredning är i Carl Larsson stil, café, kiosk, bensin och miljödisel samt möjlighet till bad.
Hela anläggningen är handikappanpassad.

Fester och middagar för större eller mindre sällskap kan ordnas.

Familjen Anette och Harald Hjalmarsson
med personal hälsar er välkomna.

Gård med anor
Tindereds gård har anor från 1383. Då sålde riksdrotten Bo Jonsson Grip två avrader av 'Tinnredabergh' till abbedissan Beata Haraldsdotter. Hon ville säkra transporterna av malm till det egna järnbruket i Bjärka Säby där hon också bodde.

Järnmalmen fraktades via östersjöviken Syrsan upp i det vattendrag som fick ge gårdens dess namn, Tindered - det tindrande vattnet och ed av leden mellan sjöarna.

Gården Tindered bedriver förutom ekologisk vägkrog även jord-, skogs- och vattenbruk. Gårdens råvaror används i restaurangen och på gården finns bla en intressant kräftodling. Avfall källsorteras och återföres i kretsloppet.


Utsikt över Syrsan. Foto LC