FÖRENINGAR
.
Helgenäs Idrottsförening 0493-70156
Hem o Skola
Ordf. Lena Karlsson 0493-70452
Sekr. Maria Gustafsson 0493-70407
Kassör. Yvonne Johansson 0493-40114
VÄSTRA EDS HEMBYGDSFÖRENING
Ordf: Anne Marie Sjöblom, 0493-71036, e-mail
Sekr: Lennart Ottosson, 0493-70457
Kassör: Leif Danielsson, 0493-70582
Årsavgift år 2002:
30:- till postgiro
139391-7
VÄSTRA EDS INTRESSEFÖRENING
Under ombildande. Avgående styrelse:
Ordf. Carl-Gunnar Regin, 0493-70177
Sekr. Marie Karlsson, 0493-70635
Kassör. Sören Adolfsson, 0493-40167
VRÅKABYGDENS BYALAG
Ordf. Susanne Andersson, 0493-40153, e-mail

TILL V ED

DET HÄNDER I VÄSTRA ED
Länk till "Det händer i bygden"
STORA SOMMARMÄSSAN
i juli varje år

TILL V ED