DALHEM TELEFONLISTA

Företag / Förening
Besöksadr
Tel
Sökord
Dagis
0493- Kommun
Förskolan
0493- Kommun
Lekis Fritids
0493- Kommun
Bibliotek
0493- Kommun
Skolan
0493- Kommun
Dalhem-Överum Församl
0493- Kyrka
Lanthandel
0493- Dagligvaru
Hembygdsförening
0493-33020 Förening
FÖRETAG
HIT
TURISM
Risebo fritid 0493-33046 Turism
Lixtorp stugor 0493-32056 Turism
Gamla Pensionärshemmet Turism
Näset 0120-23020 Stugor