KALKMÅLNINGAR I LOFTA GAMLA KYRKA
av
GRAFFMAN
Sida 2 (3)

Martyren med helgonens gloria ligger halshuggen, klädd i en lång fotsid drägt; bredvid en bödelsknekt i mössa och jacka, med utdraget svärd;

På andra sidan tvenne män. Upöver martyren en vingad Engel med gloria, hållande I händren en duk sammanlagd liksom en båt, uti hvllken man ser ett barn.

ANDRA HVALVET

En knäböjande Quinnobild framför en man med skägg, I svart drägt, med gul mantel. Vid hennes sida en man i blågrå klädnad, grön svartkantad mössa, utan skägg.

Nattvarden. - Scen ur konung Davids historia:

Propheten Natans föreställning.

Scener utur konung Davids historia (Johanne Döparen?).
Frälsarens inridande i Jerusalem.

En Satan, som frestar Frälsaren.

Adam och Eva i paradiset.

Jesu dop?

Två spejare enl. 4 Mos 13:24
(vinstocken symboliserar Kristus).

TREDJE HVALVET

Scener ur Abrahams och Isacs historia.

Jari dotter.

Enkans son i Nain.

De tre vise männen.

Sadrach, Mesach och Abednego i den brinnande ugnen.

Kristus på Förklaringsberget: Elia, Krlstus, Mose (m.horn) Johannes, Petrus och Jacob.


©