KALKMÅLNINGAR I LOFTA GAMLA KYRKA
av
GRAFFMAN
Sida 1 (3)

HÖGCHORET

I hvalvet ett löfverk med invecklade och om hvarandra lindade grenar, som sluta med 8 i en krets sammanställda blomkalkar; utur hvilka människobilder upstiga.

Helgonbilder visare tvänne munkbilder samt 3 vingade Englar.

I hvalfvets fördjupningar kyrkofäderna: St Gregorius - St Hieronymus.

Ofvan Wallvet inuti Kyrkan.
St Ambrotius - St Augustinus.

Fyra människobilder utan inscriptioner. Vid basen, på hvardera sidan en fantastisk djurbild.


St Magdalena - St Christoffer.

STORA GÅNGEN, FÖRSTA HVALVET.

Scener utur Herodis Förföljarens historia: Flykten till Egypten.

En sittande man med yxkäpp i handen, framför: ett Barn med båge.
I bakgrunden en man och en quinna.

En statue, på spetsen en gumse, framför en man i pilgrimsdrägt, bart hufvud; bakom tvenne andra, den ena med krona. -

En statue; på spetsen en kullfallen Idol (Thorsbild?), med afbruten klubba eller staf. Framför: Maria med Barnet; på andra sidan: tvenne knäböjande.

Målningen var placerad i första valvet utefter stora gången.

I SKIFTET EMELLAN HÖGCHORET OCH STORA GÅNGEN (Triumfbågen)
"Ofvan Wallvet inuti Kyrkan"

Målning med vapensköldar. Det venstra vapnet torde tillhöra den gamla släkten Uhlf af Horsnäs.©