TJUSTS SKÄRGÅRDSFÖRENINGAR

År 2001 Smålandskustens skärgårdsförening 2001
Mellanskärgårdens Intresseförening
År 1998 - 2000 Smålandskustens skärgårdsförening 2000
Smålandskustens skärgårdsförening 1999

Mellanskärgårdens Intresseförening 1999
Tjusts skärgårdsförening 1998
Havsörn